msen

UNIT AUDIT DALAM

   Ketua Bahagian/Unit         :    YBrs Haji Mohd Arif Bin Mohd Nor
                                                   Ketua Unit Audit Dalam

   Telefon                              :    09-7481957

   Faks                                  :    09-7470373

   Emel                                  :    uad@kelantan.gov.my

   Alamat                               :    Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan                                               
                                                  Bahagian Khidmat Pengurusan 
                                                  Blok 2, Aras 1, Kota Darulnaim
                                                  15503 KOTA BHARU, KELANTAN

OBJEKTIF

 

 • Menjalankan auditan terhadap 7 agensi negeri setahun
 • Laporan Pemerhatian Audit dikeluarkan tidak lewat 2 minggu hari bekerja selepas pengauditan selesai dijalankan
 • Melaksanakan audit ad-hoc dan mengeluarkan laporan mengikut tempoh yang ditetapkan
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
 • Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Januari tahun semasa
 • Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Mac tahun berikutnya
 • Menjalankan naziran terhadap 10 agensi negeri setahun
 • Menjalankan pemantauan naziran dalam tempoh 1 bulan selepas lawatan naziran dijalankan
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Naziran Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
 • Mengkaji Aktiviti Organisasi agensi negeri diuruskan secara berhemah, cekap dan berkesan.

 

VISI

Sebagai pemangkin dalam melahirkan budaya kerja berprestasi tinggi

 

MISI 

Memastikan setiap teguran dan pengiktirafan auditan akan terus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua agensi

Image

FUNGSI KHUSUS

 A. TUGAS-TUGAS PENGAUDITAN 

• Menjalankan auditan terhadap sekurang-kurangnya 7 agensi negeri setahun 

• Auditan yang dilaksanakan adalah Auditan Pengurusan Kewangan, Auditan Prestasi dan Auditan ICT

• Melaksanakan audit ad-hoc berdasarkan arahan Ketua Eksekutif 

• Menjalankan pemeriksaan mengejut 

• Menjalankan Audit susulan ke atas agensi yang pernah diaudit selepas 3 tahun 

• Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam 

• Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam

 

B. TUGAS-TUGAS  NAZIRAN 

•Menguruskan pelaksanaan perancangan lawatan naziran

• Mengeluarkan laporan naziran 

 

C. TUGAS-TUGAS "MYSTERY SHOPPING" 

•Pemantauan keatas sistem kawalan Tahap Keberadaan Di Pejabat

• Kajian terhadap penggunaan telefon di Kompleks Kota Darulnaim 

• Pemantauan terhadap pegawai di "Shopping Kompleks" pada waktu bekerja 

• Pemantauan makan minum pegawai pada waktu bekerja

 

FUNGSI BIASA

 A. TUGAS TUGAS PENTADBIRAN AM 

• Urusan Surat Menyurat Fail 

• Urusan Pengurusan Aset (Harta Modal dan Inventori) 

         i.   Perolehan 

         ii. Pendaftaran 

• Urusan SKT, KPI dan Laporan Kehadiran Pegawai Kakitangan di Unit Audit Dalam 

• Urusan pelaksanaan Audit QE 

 

B. TUGAS TUGAS PERKHIDMATAN 

• Menguruskan cuti kakitangan 

 

C. TUGAS TUGAS KEWANGAN 

• Permohonan LO 

• Menguruskan tuntutan elaun pegawai 

• Mengurus gaji kakitangan sambilan

 

 • Menjalankan Auditan Agensi Negeri
 • Mengeluarkan laporan awal pemerhatian audit
 • Mengeluarkan laporan akhir pemerhatian audit
 • Menjalankan pengauditan mengejut
 • Menjalankan naziran terhadap agensi negeri

Hubungi Kami

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan,
Blok 2, Aras 1, Kota Darulnaim,
15503 Kota Bharu KELANTAN

 • 09-748 1957

 • 09-744 3164

 • portal@kelantan.gov.my

Hari ini2
Semalam1
Minggu ini9
Bulan ini2
Jumlah21485
1
Online

2022-07-01
Hakcipta 2018 © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Search